Onheilsparadijs, by Sandra Heerma van Voss
NRC, 9 Dec 2005

Schilders bij wie alles meedoet, by
Volkskrant, 18 Dec 2002